Country: Vietnam
Home | For customers | G corner | Hotel & Leisures
 
Nguyễn Thùy Chi
Sales & Marketing Dep.
Location:Hanoi

  • About her

Là một trong những nhân viên gia nhập đội ngũ Galileans năm 2008, Ms Chi đã nhanh chóng làm quen với môi trường Galileo và câu lạc bộ G Corner cùng các thành viên của câu lạc bộ. Thân thiện và cởi mở, Ms Chi luôn sẵn sàng hỗ trợ các các hội viên G Corner cũng như các khách hàng của Galileo Vietnam khi cần thiết.

  • Let's hear what he says!

Mỗi ngày mới ở Galileo, tôi lại được khám phá một ngày mới mẻ về lĩnh vực mà tôi yêu thích. Thật may mắn khi tôi đã có cơ hội để trở thành một Galileans!

Our team
 

Copyright © 2007 Galileo Vietnam. All rights reserved.
Galileo Vietnam - Phòng 200, Riverside Office Building, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, HCM

Powered by