Country: Vietnam
Home | For customers | G corner | Hotel & Leisures | Inform

PG RESERVATION AND TICKETING POLICY

PG RESERVATION AND TICKETING POLICY

Hiệu lực áp dụng 01/10/2015

 

Kính gửi Quý đại lý,

Galileo Vietnam xin triển khai đến quý đại lý chính sách đặt chỗ và xuất vé của hãng hàng không BangKok Airways trong đó điều chỉnh chủ yếu phần reissue/revalidate , PG cho phép đại lý BSP tại thị trường Việt Nam được quyền tự đổi vé trên hệ thống. Phí đổi vé thu vào thuế OB. Quý đại lý vui lòng xem thêm chi tiết trong tài liệu đính kèm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinh gui Quy GDS,

 

Bangkok Airways mo quyen tu reissue cho cac Dai Ly BSP tai thi truong Viet Nam voi noi dung nhu sau.

Dieu chinh: chu yeu phan reissue / revalidation trong muc II, Dai Ly BSP se chu dong lam.

.

HƯỚNG DẪN VỀ RESERVATION & TICKETING

BANGKOK AIRWAYS

Hieu luc ap dung: ke tu ngay 01/10/2015 cho den khi co thong bao moi

 

I. Quy dinh ve tinh gia xuat ve:

1. Gia: Hien tai gia Bangkok Airways da duoc cap nhat tren he thong GDS va la gia Nego fare, Dai Ly co the quote gia tren GDS, fare basis, hang dat cho lien quan den gia ve.

Cac loai gia: Gia di Noi Dia Thai Lan, gia cho hanh trinh Quoc Te xuat phat tu dau BKK di Quoc Te, gia interlines ket hop giua TG/VN ex SGN/HAN di BOM/DAC/MLE

Rieng gia “Discovery Air Pass” ket hop giua PG va QV la bang gia giay trien khai, khong cap nhat tren GDS, Dai Ly vui long lien he Quay ve Bangkok Airways de xuat ve.

2. Ket hop gia: Tham khao dieu kien tren GDS (1A, 1B, 1G)

3. Hoa hong: Gia tren GDS hien thi la gia gross, Dai Ly duoc 5% hoa hong khi xuat ve

Vi du: Hanh trinh BKK-CNX gia khu hoi 210USD. Dai Ly co 5% hoa hong

Nhap fare 210

Nhap hoa hong 5% 

4. Dieu kien gia: Kiem tra cac dieu kien gia ve, rebook, refund,…tren GDS

5. Xuat ve: Sau khi kiem tra day du thong tin “reservation & ticketing” tren GDS va khach hang yeu cau xuat ve => Dai Ly co the xuat ve tren GDS (1A, 1B, 1G)

 

II. Quy dinh ve reissue / revalidate

1. Reissue: Dai Ly BSP tu lam

a. Phi reroute / reissue: thu vao tax code OB

b. Chenh lech gia:

            Thap hon: Khong hoan lai

            Cao hon: thu vao total box

2. Revalidation: chi ap dung trong truong hop doi ngay bay khong phat sinh bat ky chi phi nao.

 

III. Quy dinh ve void ve:

Dai Ly duoc phep void ve xuat trong ngay

 

IV. Quy dinh ve hoan ve:

1. Full-refund: tren GDS

2. Partial refund: BSP link   

Chi tiet vui long kiem tra thong tin trong file dinh kem.

 

Tran trong,


  [Trở về]


  Các tin khác.


  PG RESERVATION AND TICKETING POLICY
  TG News: Commission on IATA/Soto fare: Reduce from 3% to 0% eff 01Oct15
  CZ - THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÍ HOA HỒNG ĐẠI LÝ
  HongKong Airlines GDS Policy
  QANTAS AIRWAYS - QF - XUẤT VÉ TRÊN GALILEO


  Copyright © 2007 Galileo Vietnam. All rights reserved.
  TP. HCM: #200, Riverside Office Buildings, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM; +848 382 747 40
  Hà Nội: #604,Thăng Long Ford Buildings, 105 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội; +844 356 224 33


  Powered by